Importanta economiei sociale

Conform discursului european, economia sociala, avand o experinta de peste un secol, contribuie activ  la economia de piata moderna si pluralista si se dovedeste a fi un partener de baza al societatii din punct de vedere economic, social, civil si participativ.

Punctele forte ale acestui sector, asa cum afirma si Parlamentul European (2009) in Rezolutia din februarie 2009, constau in ,, nivelul ridicat de servicii, produse si locuri de munca generate”, capacitatea de anticipare si inovare sociala.

În timpul pandemiei de COVID-19, multe entități din sectorul economiei sociale s-au aflat în prima linie în combaterea crizei. Acestea au produs măști faciale, au sprijinit educația digitală online, au ajutat persoanele aflate în dificultate și au oferit ajutor de proximitate în cadrul comunităților locale.

Sursa „COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR”

Economia socială are potențialul de a remodela economia după pandemia de COVID-19 prin modele economice durabile și favorabile incluziunii, care să conducă la o transformare ecologică, economică și socială mai echitabilă.

Dezvoltarea organizațiilor dedicate economiei sociale

Dezvoltarea economiei sociale este benefică pentru fiecare cetățean. Pentru a susține activitatea ONG-urilor și a întreprinderilor sociale există o serie de acțiuni pe care le poate întreprinde o persoana fizică sau juridică.

  1. Completarea formularului 230 – alege să redirecționezi până la 3.5% din impozitul pe venit către organizațiile neguvernamentale;
  2. Persoanele juridice – companii – pot direcționa până la 20% din impozitul pe profit către organizațiile neguvernamentale;

Conform „Barometrul Economiei Sociale”: Evoluția economiei sociale și a întreprinderilor sociale în România”, până în martie 2021 s-au atestat 1642 de întreprinderi sociale și de inserție. Dinamica de înființare este influențată și de perioadele în care se acordă finanțări europene, însă la aceasta se adaugă și interesul crescut pentru cauzele sociale și schimbarea pe care o dorește fiecare în societate.

Sursa https://www.fonduri-structurale.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia
Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.


© 2022 Nemesis Agency