Te-ai intrebat ce reprezinta economia sociala?

  • Termenul de economie sociala a fost folosit pentru prima data de catre CHARLES DUNOYER (1786-1862, in “Tratat despre economia socială” (1830)” unde pledeaza pentru o abordare morala a economicului.

     Conform Legii nr. 219/2015, din Romania ,  economia sociala reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.  Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

 Sursa : https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170086

  • Economia sociala este un sinonim pentru “al treile sector” si se refera la organizaţiile al căror scop este să aducă beneficii sociale membrilor sau comunităţii. In acest mod reuneste în forma sa tradiţională cooperative, societăţi de ajutor mutual, asociaţii şi fundaţii dar cuprinde si organizaţii care au un rol non-economic, cum ar fi cele de advocacy sau din domeniul participării publice.

In funcţie de ţară, conceptul de economia socială are un caracter general, cu variaţii specific;

Obiectivele economiei sociale.

  • Obiectivul principal al economiei sociale este reprezentat de dorinta imbunatatirii conditiilor de viata si de oferirea unor noi oportunitati persoanelor ce fac parte din grupurile vulnerabile sau celor ce nu dispun de suficiente resurse pentru a se dezvolta.

Economia sociala nu pune in prim plan profitul, cum se intampla in cazul economiei de piata. Aceasta are ca scop, investirea profitului in dezvoltarea obiectivelor sociale.

 Contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, crearea locurilor de munca, dezvoltarea incluziunii si coeziunii sociale, implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activități cu caracter social și/sau activități economice si accesul persoanelor din grupul vulnerabil la resursele și serviciile comunității.

Sursa: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170086

Economie sociala VS Economie traditionala

  • supremaţia individului şi a obiectivelor sociale în faţa capitalului şi a profitului;
  • calitatea de membru/angajat voluntar şi deschis;
  • controlul democratic exercitat de către membri;
  • combinarea intereselor membrilor/angajaţilor, utilizatorilor/clienţilor cu interesul general;
  • apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi responsabilităţii;
  • management autonom şi independent faţă de autorităţile publice;
  • surplusul este utilizat pentru a contribui la obiectivele sociale şi de dezvoltare durabilă;

 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia
Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.


© 2022 Nemesis Agency