Protocol de colaborare Tomorrow Social

 

Tomorrow Social este primul hub social care abordează dezvoltarea durabilă sub forma unui model integrat de acțiune locală și regională sustenabila. Principalul obiectiv este dezvoltarea organismelor societății civile prin oferirea unui cadru general propice de acțiune, bazat pe 3 direcții majore:

  • Creșterea accesului la finanțare;
  • Colaborare administrativă locală și centrală;
  • Promovare în mass-media;

Colaborarea dintre Nemesis Agency si Tomorrow Social, are ca scop in primul rand dezvoltarea intreprinderilor sociale dar si colaboarea initiata ca fundament al succesului relatiei parteneriale.

Ne-am propus, ca prin acest protocol de colaborare sa ne sustinem partenerii si sa indeplinim urmatoarele obiective:

  • Constituirea unor parteneriate la nivel local pentru promovarea schimbului de experiență;
  • Colaborarea celor doua intreprinderi sociale in scopul promovarii reciproce pe canalele de comunicare aferente fiecareia;
  • Derulării de activităţi comune de colaborare din sfera de competenţă a instituţiilor semnatare;

Succesul colaborarii este garantat de increderea dintre parteneri dar si de initiativele in ceea ce priveste activitatile sociale, ambii parteneri fiind interesati de dezvoltarea acestei arii.

Relatia este una de egalitate si feedback permanent, intreprinderile sociale fiind atente la una la nevoile celeilalte si intelegand limitarile la care sunt supuse fiecare dintre ele.

 

„Afacerea este intotdeauna o lupta. Intotdeauna exista obstacole si competitori. Nu exista niciodata un drum deschis, cu exceptia celui care merge catre esec. Orice mare reusita a fost obtinuta prin lupta. Orice invingator are cicatrici, cei care reusesc sunt putinii oameni care detin ambitia si vointa sa se dezvolte.” – Herbert N. Casso

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia
Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.


© 2022 Nemesis Agency